Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

Algemene inkoopvoorwaarden Van der Valk

Voor de algemene inkoopvoorwaarden gaat u naar valkverrast.nl/inkoopvoorwaarden

Huisregels

 1. Van der Valk Hotel Venlo (verder benoemd als Hotel Venlo) heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Hotel Venlo van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Hotel Venlo gelden dan ook de huisregels van Hotel Venlo en gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers namens Hotel Venlo die verband houden met de huisregels, dienen direct te worden opgevolgd.
 3. Binnen Hotel Venlo stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 4. Bij Hotel Venlo gaan wij respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken en het is verboden om door woord of gebaar (handeling) onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.
 5. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Hotel Venlo is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.
 6. Hotel Venlo dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel Venlo u een legitimatiebewijs te tonen.
 7. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 8. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel Venlo en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 9. Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel Venlo te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 10. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om (soft)drugs (inclusief lachgas) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 11. Hotel Venlo stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid is vastgesteld. Het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden (prostitutie). Indien dit wordt geconstateerd zal de reservering per direct worden beëindigd. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd. 
 12. De medewerkers van Hotel Venlo waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 13. Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel Venlo en in uw auto niet onbeheerd achter. Hotel Venlo is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren rondom het hotel/ omgeving van Hotel Venlo geschiedt op eigen risico.
 14. Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur en het uitchecken dient voor 11:30 uur te geschieden. Indien u langer wenst te verblijven of een late check out wilt bij boeken (tot max. 17:00 uur en alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid) dan dient u dit uiterlijk voor 11:30 uur te laten weten. Ook dient de verlenging voor 11:30 uur afgerekend te worden, waarna wij uw kamerpas zullen verlengen.
 15. Per kamer mogen niet meer personen aanwezig zijn dan het totaal aantal personen waarvoor de kamer geboekt is. Als er meerdere kamers zijn geboekt, mogen deze personen zich niet samen ophouden op één van deze kamers.
 16. Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
 17. Het is in het gehele pand verboden te roken, inclusief op de kamers. Ook in de raamopening mag niet gerookt worden. Als er gerookt wordt op de kamer rekenen wij extra schoonmaakkosten €150,- welke direct voldaan dient worden bij de Front Office.
 18. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer á €275 aan u doorbelasten. 
 19. In het gehele hotel en op alle kamers hangen rookmelders, deze zijn er voor de veiligheid voor iedereen. Indien er wordt geconstateerd dat deze is afgedekt, verwijderd of op enige andere wijze is gesaboteerd dient u direct het pand te verlaten. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  
 20. Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. Hoofdboekers die jonger zijn dan 18 jaar hebben toestemming nodig van een ouder/voogd om een kamer te reserveren. Deze ouder/voogd dient bij het inchecken aanwezig te zijn. Zonder fysieke toestemming kunnen minderjarige hoofdboekers worden geweigerd. Degene die (ook) een reis boekt voor andere deelnemers is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt.