Laat je verrassen door de schoonheid van de natuur

Natuurparken in de regio

De regio beschikt over diverse natuurparken, al deze gebieden worden onderhouden door Stichting Limburgs Landschap. Vanuit Van der Valk Hotel Venlo zit u zo in de natuur en wandelt of fietst u zo een van deze parken in. Download hier fiets-, wandel of MTB route. Bijvoorbeeld Groote Heide Venlo, dit is een heidegebied met schraalgraslanden en naald- en loofbos. De zeldzame heidesoort rode dopheide komt voor op de Groote Heide. In het natuurgebied wordt volop gerecreëerd. Het gebied is 247 hectare groot en vrij toegankelijk. Door het gebied lopen tevens gemarkeerde wandel- en skeelerroutes en er is een informatiecentrum aanwezig op de Hinsbeckerweg.

Naast de Groote Heide zijn er natuurlijk nog een aantal mooie natuurgebieden.

Nationaal Park

De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een weids, waterrijk en stil hoogveengebied dat vooral bekend staat om zijn vele vogelsoorten en bijzondere geschiedenis. Overal in het landschap zijn de ‘littekens’ van de turfwinning in het verleden nog zichtbaar. De Groote Peel zelf kunt u mede dankzij de knuppelbruggen te voet verkennen. Alle peelgebieden zijn rondom met de fiets te bewonderen.

Nationaal Park

De Maasduinen

Nationaal Park De Maasduinen is uniek doordat de langste rivierduinengordel van Nederland zich in het gebied bevindt. Deze zijn ontstaan door een samenspel van water, wind en mens door de eeuwen heen. Hierdoor is een prachtig natuurgebied ontstaan.

Wandelgebied

De Maascorridor

Tussen Baarlo en Velden kunt u langs de Maas via één lang natuurlint door het stedelijk gebied van Venlo struinen. Soms enkel aan de westzijde, maar ook regelmatig aan beide zijden. Het is stadsnatuur ten top. Het is de voor- of zo u wilt de achtertuin van Venlo. Maar dan een van vele tientallen hectaren en eentje waar iedereen vrij mag wandelen. 

Een vrijwel geheel aaneengesloten complex van droge heide, natte heide en vennen vormt het indrukwekkende Landgoed De Hamert. De droge heide ligt overwegend op de stuifduinen die hier van nature voorkomen, de paraboolduinen. Grenzend aan de vennen ligt de natte heide. De maanden augustus en september zijn vanwege de massaal bloeiende struikhei, dé heidesoort van de droge heide, voor veel mensen de periode dat de heide op zijn mooist is.

Libellenreservaat

De Ravenvennen

In 2011 kreeg de Ravenvennen van De Vlinderstichting de status ‘Libellenreservaat’, destijds het tweede van Nederland. Hiermee is lang niet alles gezegd over dit gebied, maar het geeft wel aan waar de Ravenvennen in elk geval erg belangrijk voor is. Het gebied van bijna 400 hectare bestaat uit enkele tientallen vennen omringd door heide en droog naald- en loofbos.

Natuurgebied

De Groote Heide

Ten oosten van Venlo grenzend aan Duitsland ligt de Groote Heide. Dit ruim 250 hectare grote gebied heeft meer in petto dan hei alleen. De grootste oppervlakte is weliswaar heide, maar de aanwezigheid van akkertjes, schrale graslanden en bos maakt het gebied enorm gevarieerd en rijk aan planten en dieren. Door het gebied lopen diverse wandel- en fietspaden.

Natuurgebied

Zwart Water

Aan de zuidzijde van de Maasduinenketting ligt het gebied Zwart Water. De bodem bestaat uit een aantal oude Maasbeddingen uit lang vervlogen tijden. De Venkoelen midden in het gebied is het grootste water en is ontstaan door vervening. Er omheen ligt bos dat met name vanaf 1930 is aangeplant. Aan de noordoostzijde wordt het bos afgewisseld met kleine maar waardevolle graslandjes. Het vormt zo een mooie overgang naar het Vreewater.