Sloopwerkzaamheden

Het is oktober 2019 en de sloopwerkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Wat ging het snel! De complete vleugel is verdwenen, alleen de toren met 60 comfort kamers staat er nog. De volgende stap is het starten met de funderingen. De voorbereidingen hiervoor worden volop getroffen.